سه شنبه, 02 بهمن 1397  
■ اخبار

اهمیت چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در دانشگاه یزد

برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در دانشگاه یزد در اولویت‌های برنامه دانشگاه قرار گرفت.

ادامه مطلب

داوری زود هنگام مقالات در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

امکان دریافت، داوری و پذیرش زود هنگام مقالات ارسال شده به چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در نظر گرفته شد.

ادامه مطلب

محورهای فرعی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

معرفی محورهای فرعی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در دانشگاه یزد

ادامه مطلب

آغاز به کار سامانه ثبت نام و دریافت مقالات در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

با استعانت از خداوند متعال و با همت اساتید ، پژوهشگران و صاحبنظران کشور، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی شروع به فعالیت نمود و ...

ادامه مطلب
■ کمیته علمی
■ برگزارکنندگان
■ حامیان کنفرانس